TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LỎI

04/05/2023
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LỎI
Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty Thiết kế - In ấn – Quảng cáo được tôn trọng hàng đầu trong nước. Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất .
 

Tầm nhìn

Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty  Thiết kế -  In ấn – Quảng cáo được tôn trọng hàng đầu trong nước.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất .

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất là đem lại những giải pháp và dịch vụ tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ.

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.

Giá trị cốt lõi

Sự Tôn Trọng
Tôn trọng chính quyền và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông tôn trọng đối tác và người lao động.

Sự Tin Cậy
Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Công ty CP Sáng Tạo Hợp Nhất

Sáng tạo
Giá trị cốt lõi thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, khuyến khích và tôn vinh sự cải tiến không ngừng, các ý tưởng, những đột phá mang lại giá trị thiết thực cho công ty và khách hàng.

Trách nhiệm
Sự tận tâm, theo đuổi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sự quan tâm đến các trách nhiệm xã hội.